ZIMSKO JUTRO, 10 ml

7,90 

Mešanica  petih  100% naravnih eteričnih olj- Bor, Limonin evkalipt, Citronela, Cipresa, Palmarosa.

Brezplačna poštnina za vsa naročila nad 55 €

  • 30-dnevna garancija vračila denarja
  • Dostava v 1-3 delovnih dneh

 

Vrhunska kvaliteta in najvišji standardi

 

Garantirano varen nakup

Zimsko jutro, mešanica naravnih eteričnih olj, 10 ml  

Zimsko jutro, mešanica naravnih eteričnih olj, 10 ml 

100% naravna mešanica za osvežitev, zbristitev, prijeten vonj in ustvarjanje prijetnega in spodbudnega okolja. Sestavljena je iz kombinacije petih čistih in naravnih eteričnih olj.

Vpliv: osvežujoč

NAMEN:  osveži zrak v prostoru ter prispeva k ustvarjanju prijetnega okolja ter k občutku zbistritve duha.

Sestavine: ETERIČNA OLJA: Bor, Limonin evkalipt, Citronela, Cipresa, Palmarosa.
INCI
Pinus Sylvestris Oil, Eucalyptus Citriodora Oil, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Cupressus Sempervirens Oil, Cymbopogon Martini Oil, Limonene*, Citronellol*, Geraniol*, Eugenol*, Linalool*, Citral*
*naravno se pojavljajo v eteričnih oljih.

Uporaba: Izparilnik (difuzor) ali aroma lučka: 5-10 kapljic. 

PRIPOROČILA IN OPOMBE: Mešanica Zimsko jutro je primerna za nosečnice in doječe matere.

OPOZORILO: Samo za zunanjo uporabo. Izogibati se stiku z očmi. Ni za osebe alergične na sestavine. Hraniti na temnem in hladnem, izven dosega otrok. 


Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje označenega na embalaži.
Izdeluje: Aromara, d.o.o. HR, EU

Nevarno
Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES 1272/2008
Stavki o nevarnosti:
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti /sleči vsa kontaminirana oblačila. Izpirati kožo z vodo /prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P331 Ne izzivati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.